3.jpg6.jpg1.jpg5.jpg4.jpg2.jpg

Akhotha van het Maasjesfles

AKHOTHA is een dochter van KASTOR'S HOME KHAZE en KAMP. AINKA-ANNIE V.H. MAASJESFLES.

AKHOTHA heeft vijf keer uitmuntend gelopen.

 

 

 

 

 

  

Certificaten